Kan jeg få overført min registrerede partners personfradrag?

Jeg indgik i januar 1998 registreret partnerskab med en udenlandsk statsborger.

Der blev indsendt ansøgning om opholdstilladelse til Udlændingestyrelsen i februar 1998.

Ansøgningen blev sat i bero i maj måned 1998, da min partner af familiemæssige årsager var nødsaget til at returnere til sit hjemland og derfor skulle bruge sit pas. Siden har han været adskillige gange i Danmark i kortere perioder, men ønsker nu at flytte hertil igen og genoptage ansøgningen vedr. opholdstilladelse.

Mit spørgsmål går på om jeg - når opholdstilladelsen går igennem og så længe han er uden job - kan få overført værdien af hans fradrag?

Svar:

Registreret partnerskab ligestilles, som du ved, med ægteskab.

Dette betyder, at du og din registrerede partner skal beskattes efter reglerne om ægtefæller. Når din registrerede partner har fået opholdstilladelse, indebærer det bl.a. at personfradraget kan overføres til dig, såfremt I er samlevende ved indkomstårets udgang.

I det år, hvor opholdstilladelsen gives, kan der kun overføres et forholdsmæssigt personfradrag, svarende til den forholdsmæssige del af året, hvor din registrerede partner er fuldt skattepligtig til Danmark.

Med venlig hilsen

Forum Advokater

Advokat Erik Øvlisen