Skal der betales skat af erstatning for varigt mén?

Jeg har et spørgsmål, der handler om erstatning.

Det drejer sig om en mand, der er blevet tildelt en erstatning på 180.000 kr. for et mén, der har kostes ham hans førlighed, plus han er blevet delvis hjerneskadet. Det er derfor mig der stiller spørgsmålet, da jeg ordner alle hans økonomiske sager.

Så jeg vil spørge om han skal betale skat af beløbet?

og hvad med boligydelsen, han får ca 1100 kr om måneden, han er 77 år. Kan han risikere at skulle tilbagebetale eventuelt for meget udbetalt boligydelse for de sidste godt to år ud af erstatningsbeløbet ? (hvor de ca. 30.000 kr er renter, der er løbet på i den tid sagen er blevet behandlet.)

SVAR:

Erstatningen for varigt mén er ikke skattepligtig, når erstatningen udbetales som et éngangsbeløb.

Renterne er derimod skattepligtige i det indkomstår, hvor den skadelidte erhvervede endelig ret til beløbet. Dette tidspunkt kan godt ligge flere år efter skadestidspunktet.

Der er ifølge ligningslovens § 5, stk. 5 mulighed for at ansøge Ligningsrådet om tilladelse til at fordele renteindtægterne på de enkelte indkomstår.

Renteindtægterne af erstatningen kan få indflydelse på boligydelsen, og det kan godt tænkes, at der skal ske tilbagebetalingen af boligydelse, hvis indkomstopgørelse for de sidste 2 år ændres på grund af renteindtægterne.

Også i 1998 og fremefter vil renteindtægterne af erstatningen indgå i beregningen af boligydelsen.

 Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg