Skal vi beskattes af fiktiv leje fra vor 29-årige søn, der er flyttet hjem efter et forlist forhold?

Vores voksne søn er flyttet hjem efter et forlist forhold - han er 29. Vi fik brev fra kommunen, hvor vi skulle forklare hvorfor han pludselig boede her, og hvem han er. Der stod noget om, at vi kunne blive beskattet af en evt. lejeindtægt, men han giver intet for at bo her, da hans økonomiske situation er noget usikker for tiden - han venter på en afgørelse om revalidering.

Må vi ikke have vores søn boende? Kan vi blive beskattet af penge vi ikke får? Vi har jo nærmere udgift af det ( varme, vaske ol - han sørger selv for mad). Er der et eller andet beløb vi kan fastsætte, så det ikke går ud over hverken ham eller os?

Svar:

Man må uden skattemæssige konsekvenser have sine børn boende hos sig, uanset deres alder. Det tyder på, at kommunen ikke har opdaget, at det er jeres egen søn, der er flyttet hjem, så jeg vil anbefale, at I blot meddeler kommunen dette. 

I overensstemmelse med en årelang og fast praksis behøver I ikke opkræve husleje, netop fordi det er jeres søn.

Venlig hilsen

Christian Junge

Ret & Råd, Fyn