Kan jeg sælge mit hus og flytte min adresse til en tysk autocamper?

Kan jeg sælge mit hus og flytte i autocamper og ture Danmark og Europa rundt?

Kan jeg købe camper i Tyskland og bruge mit danske certifikat? 

Hvor skal man have adresse?

Dækker sygesikringen og hvad med køb af medicin om nødvendigt?

Kan man som efterlønner og førtidspensionist opholde sig længere tid i udlandet?

Svar:

Ja, ingen kan forhindre dig i at sælge huset og leve det frie liv i et mobilt hjem, men der kan være nogle praktiske spørgsmål/problemer at tage hensyn til.

Overordnet kan man se på tre vigtige emner:

1) Skat
2) Social sikring, herunder sygeforsikring, efterløn m.v.
3) Registreringsadresse

Med hensyn til betaling af skat af en pensionsydelse, vil du fortsat komme til at betale skat af din pension i Danmark, medmindre du tager fast bopæl i et andet land og det er ikke tilfældet, kan jeg forstå. Det vil således ikke have store skattemæssige konsekvenser, hverken i den ene eller den anden retning, bortset fra, at du undgår beskatning af dit hus, når du sælger det. 

Med hensyn til sygesikringsbevis, udbetaling af din efterløn m.v., foreslår jeg, at du kontakter Den Sociale Sikringsstyrelse i København. De har adressen www.dss.dk og vil formentligt være villige til at informere dig om mulighederne for at tage din pension med dig rundt i Europa og svare på, hvordan du forholder dig, når du opgiver en fast bopæl i Danmark uden samtidigt at tage bopæl andet steds. De plejer generelt at være hjælpsomme og har nogle foldere om emnet. Du kan også finde oplysninger på deres hjemmeside.

Med hensyn til adresse, kan du eventuelt overveje, om det er muligt at have adresse hos en slægtning eller god bekendt, således at du har en base i Danmark. Vær dog opmærksom på, at dette principielt ikke er muligt/lovligt, hvis du reelt aldrig opholder dig hos vedkommende. 

Jeg har set eksempler på, at folk har adresse på kommunens rådhus, hvis man i en periode ikke har et sted at bo. Derimod er det ikke muligt at have folkeregisteradresse alene i kraft af en postboks. Der er naturligvis også den mulighed, at du helt opgiver en dansk folkeregisteradresse og alene har en postadresse, f.eks. en postboks. Jeg henviser i den forbindelse til bemærkningerne ovenfor om Den sociale Sikringsstyrelse, idet det er vigtigt, at dette ikke får utilsigtede konsekvenser for din pension m.v.

Jeg er ikke bekendt med, om du i Tyskland kan købe en tysk registreret autocamper, hvis du ikke har en tysk adresse, men dit danske kørekort til camperen vil gælde i hele Europa. Prøv eventuelt at kontakte de tyske myndigheder vedrørende spørgsmålet om en tysk autocamper. I den forbindelse må du være opmærksom på, at der kan opstå et problem, hvis du kører rundt i Danmark i en tysk autocamper og de danske myndigheder anser dig for at være bosiddende i Danmark, idet dette vil kunne udløse pligt til dansk registrering af din tyske autocamper. Det kan blive forfærdeligt dyrt.

Hvis du har folkeregisteradresse hos en slægtning eller lignende i Danmark, vil det ikke være muligt at køre i Danmark i en tysk registreret autocamper.

Konklusion:

Det vigtigste for dig er at have helt fod på spørgsmålet om din efterløn, pension, sygesikring m.v. og hvad der sker hvis du opgiver dansk bopæl, således at du er sikker på at have din indtægt. Derfor anbefaler jeg, at du kontakter Sikringsstyrelsen. Når du har talt med dem, må du overveje, hvad du gør med din adresse og dernæst tage stilling til, om du skal have en dansk eller tysk autocamper. Det sidste er nok det billigste, hvis det er muligt, afhængigt af, hvad du finder ud af med adresseforholdene.

God tur!

Venlig hilsen

Christian Junge

Ret & Råd, Fyn

Danmarks Familieadvokat samarbejder med Ret & Råd.