Kan min nuværende lejlighed bruges til fri bolig?

Jeg er i forbindelse med lønforhandling blevet tilbudt delvis fri bolig.

Jeg bor lige nu i en privat lejelejlighed, som jeg er glad for, og vil derfor spørge, om der er nogen mulighed for at bruge denne som den fri bolig og stadig kun blive beskattet ud fra Ligningsrådets satser for fri bolig?

Svar:

Hvis man har fri bolig, bliver man beskattet af værdien heraf. Som du selv er inde på, findes der nogle satser for værdien af fri bolig. Disse satser er fastsat af Ligningsrådet og satserne betyder, at værdien af fri bolig ikke er lig med den faktiske husleje. Med andre ord bliver man beskattet af en værdi, der som regel er lavere end den reelle husleje.

Hvis arbejdsgiveren dækker ens private udgifter, bliver man beskattet af værdien heraf. Værdien heraf er lig med de faktiske private udgifter, som arbejdsgiveren har dækket. Der gælder med andre ord ikke nogle satser.

Hvad er så forskellen mellem fri bolig og dækning af private udgifter?

Hvis arbejdsgiveren blot betaler din husleje på dine vegne, vil der være tale om dækning af private udgifter. Det er således ikke nogen god idé.

Hvis din arbejdsgiver derimod overtager lejemålet eller køber lejligheden og lader dig fortsætte med at bebo lejligheden, vil du have fri bolig til rådighed og det er oftest en rigtig god idé, i henseende til beskatning. Desuden betales ikke AM- og SP-bidrag af fri bolig.

Hvordan kan dette gennemføres?

Det er afgørende, at udlejeren bliver bekendt med og accepterer, at lejer fremover er din arbejdsgiver i stedet for dig. Det kan gøres ved, at du afleverer lejekontrakten til arbejdsgiveren, som herefter sammen med udlejer underskriver en tilføjelse om, at lejemålet er tilgået arbejdsgiveren og at lejligheden fortsat beboes af dig. Arbejdsgiveren kan naturligvis også indgå en helt ny lejekontrakt med udlejer, men det er ikke nødvendigt. Det afgørende er, at udlejer accepterer, at din arbejdsgiver er lejer og at det er arbejdsgiver, der hæfter for betaling af leje m.v. ifølge kontrakten. Det vil også være arbejdsgiver, som hæfter overfor udlejer, hvis du på et tidspunkt fraflytter boligen og evt. indbetalt depositum ikke kan dække udgifterne til maling m.v.

Hvis du selv delvist betaler husleje til din arbejdsgiver, vil din egen betaling fragå i den værdi (satsen), som du beskattes af. Og her må du huske på, at en eventuel egen betaling må ske med penge, som du har betalt skat af. Din betaling til arbejdsgiver kan således ikke blot modregnes i din bruttoløn, men må betales af din nettoløn, da husleje er en privat udgift.

Og til sidst et vigtigt forbehold: Hvis du er direktør eller har en anden ledende stilling, som indebærer, at du har væsentlig indflydelse på din egen aflønningsform, kan du ikke bruge Ligningsrådets satser. Så vil det i stedet være en konkret vurdering af boligens værdi, hvilket reelt betyder, at du bliver beskattet af den faktiske husleje. 

Venlig hilsen

Christian Junge

Ret & Råd, Fyn

Danmarks Familieadvokat samarbejder med Ret & Råd.