Kan vognmands indskud i kørselskontor trækkes fra?

Tak for en virkelig god brevkasse!

Efterfølgende spørgsmål må have en bred skattemæssig interesse blandt selvstændige vognmænd, som er tilsluttet et fælles kørselskontor, hvorfra vognene dirigeres, her tænkes primært på transport med småpakker, breve o. lign. (eks. 3x34, Mini-Trans, Pakke-Trans m.fl.)

I forbindelse med den enkelte vognmands tilslutning til det fælles kørselskontor, betales et honorar (indskud) til selskabet som ejer kontoret. Beløbet kan være kr. 10.000,- + moms, og tilbagebetales ikke ved evt. samarbejdes ophør.

Er det erlagte beløb fradragsberettiget for vognmanden som en driftsudgift, eller vil beløbet blive betragtet som en anlægsudgift uden fradrag ?

SVAR:

Udgiften ligger på grænsen mellem en fradragsberettiget driftsudgift og en ikke-fradragsberettiget etableringsudgift.

Udgifter til tilvejebringelse af et nyt indkomstgrundlag, herunder udvidelse af en igangværende virksomhed ud over dens hidtidige rammer, anses for etableringsudgifter.

I en dom afsagt af Østre Landsret i 1994 (TfS 1994.296 ØLD) blev det antaget, at en taxachaufførs udgift til indskud i taxavognmændene økonomiske forening i forbindelse med etablering som selvstændig vognmand måtte betragtes som en ikke-fradragsberettiget etableringsudgift.

Jeg er mest tilbøjelig til at antage, at selvstændige vognmænd må kunne fratrække indskuddet som en driftsudgift. Der er ikke tale om en udvidelse af virksomheden ud over de hidtidige rammer.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg