Hvor meget skal en arbejdsgiver trække i lønnen, når man ikke afleverer skattekort?

Hvis man ikke aflevere skattekort, hvor mange % må arbejdsgiveren så trække ud af lønnen?

SVAR:

Hvis man ikke afleverer sit skattekort, skal arbejdsgiveren trække 8% i arbejdsmarkedsbidrag og 1% i særlig pensionsopsparing. Af det beløb, der er tilbage, trækker han så 60%. Netto svarer det til, at hver 100 kr. beskattes med i alt 63,6%.

Med venlig hilsen

Forum Advokater

Advokat Erik Øvlisen