Kan skattevæsenet uden videre indhente oplysninger om borgernes forbrug af el og vand?

Den anden dag læste jeg om en fabrikant, der igennem flere år følte sig chikaneret af skatteforvaltningen i Roskilde Kommune, hvorfor han valgte at flytte til Bornholm.

Skatteforvaltningen undersøgte nu forbruget af el og vand henholdsvis på ny og gammel bopæl og med baggrund i denne undersøgelse underkendte man flytningen 2 år efter denne var registreret, idet ovennævnte forbrug ikke var blevet reduceret på gammel adresse og forbruget på ny adresse var stort set ingenting.

Nu er mit spørgsmål

Kan/må en skatteforvaltning uden hverken samtykke fra borgerens side og uden nogen form for retskendelse rekvirere oplysninger om en borgers forbrug af vand, el, telefon mv ?

Hvem sagde overvågningssamfund!

SVAR:

Skatteforvaltningen har næsten ret til alt. I skattekontrolloven kan du se hvilke beføjelser myndighederne har, og hvilke oplysningsforpligtelser forskellige personer m.v. har. Skattekontrolloven finder du på www.retsinfo.dk.

I det af dig nævnte tilfælde kan skatteforvaltningen med skattekontrollovens § 8 D i hånden få oplysninger el og vand m.v.

Med venlig hilsen

Forum Advokater

Advokat Erik Øvlisen


Skattekontrollovens § 8 D, stk. 1:

Offentlige myndigheder og bestyrelser eller lignende øverste ledelser for private juridiske personer samt partrederier skal efter anmodning meddele skattemyndighederne oplysninger, der af myndighederne skønnes at være af væsentlig betydning for skatteligningen. Oplysninger om unavngivne skal dog kun gives efter Ligningsrådets bestemmelse.