Skal min aktiegevinst på 20.000 kr. beskattes som aktieindkomst eller kapitalindkomst?

Jeg købte i år nogle aktier, som jeg lige har solgt igen med en fortjeneste på ca. 20.000. 

Bliver denne fortjeneste beskattet med 28% eller som kapitalindkomst?

SVAR:

Fortjenesten beskattes som kapitalindkomst, når ejertiden er under 3 år. 

Dette gælder uanset om der er tale om børsnotere aktier eller eje, og uanset størrelsen af din samlede aktiebeholdning

Med :-) hilsen

Jørgen U. Grønborg

Århus