Kan jeg fradrage fødselsbidrag?

Jeg har i 2001 betalt 3 x normalbidrag i forbindelse med mit barn fødsel ( 2mdr. før og 1md. efter), som moderen har krav på.

Jeg har nu fået brev fra skattevæsnet, som ikke ved om det beløb på i alt 2430,- kr er fradragsberettiget. 

Kan I hjælpe mig??

SVAR:

Det fremgår af Ligningsvejledningen,  at der er fradragsret for disse bidrag, jf. nedenstående citat fra Ligningsvejledningen A.F.4.1.:

Fradragsret efter LL § 10 omfatter principielt kun løbende underholdsbidrag, men ifølge praksis omfatter fradragsretten dog også visse éngangsbidrag, der udredes i anledning af et barns fødsel, dåb og bidrag i anledning af, at barnet når konfirmationsalderen, lsr. 1946.88, hvorimod éngangsbeløb til dækning af udgifterne ved et barns uddannelse, ikke anses for fradragsberettigede, lsr. 1964.79.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg

Århus