Skal jeg beskattes af fortjeneste på aktier, hvis vi bliver separeret inden nytår?

I forbindelse med en forestående separation har vi et spørgsmål angående beskatning af aktier.

Vi har været gift siden 1994. I slutningen af 1997 købte vi børsnoterede aktier for i alt 75.000 kr., dvs. under grænsen for beskatning. De blev købt i mit navn og registreret i bankdepot i mit navn. Aktierne blev solgt for nylig for i alt 230.000 kr. efter mere end 3 års ejertid, og værdien har ikke ved nogen årsafslutninger været højere end grænsen for ægtepar. Fortjenesten er dermed skattefri, da grænsen i år er på  2 x 121.400 kr.

Vil separation inden den 1/1 2002 medføre, at jeg alligevel bliver skattepligtig af fortjenesten, eller vil det forhold, at vi var gift på tidspunktet for salget medføre, at skattefritagelsen opretholdes?

SVAR:

Det er en betingelse for at have den dobbelte bundgrænse på kr. 242.800, at man er gift og skattemæssigt samlevende ved indkomstårets udgang. En separation eller skilsmisse i 2001 vil altså gøre fortjenesten skattepligtig, selv om I var samlevende på salgstidspunktet.

Med venlig hilsen

Forum Advokater

Advokat Erik Øvlisen