Får vi nedslag i pinsepakkens ejendomsværdiskat?

Vi har den 21/4 1998 underskrevet købsaftale på parcelhus (ejendomsværdi 1.200.000) med overtagelse 1/8 1998.

Hvordan rammes vi af ejendomsværdiskatten, som giver nedslag for ejere som ejede før 1/7 1998 ?....

SVAR:

Ejendomsværdiskatten, som fra d. 01.01.2000 afløser beskatning af lejeværdi, bliver på 1% af ejendomsværdien, med dog kun 0,8% for personer, der ejede ejendommen pr. 01.07.1998.

Det afgørende i denne forbindelse er købstidspunktet og ikke overtagelsesdagen, og I vil derfor få nedslag i ejendomsværdiskatten. Jeg henviser til § 6, stk. 1 i lov om ejendomsværdiskat, der lyder således:

Har den skattepligtige erhvervet ejendommen senest den 1. juli 1998, nedsættes den beregnede ejendomsværdiskat med et beløb svarende til 2 promille af beregningsgrundlaget efter § 4, stk. 2 og 3. Nedslaget bortfalder ved ejerskifte.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg