Har min kæreste ret til befordringsfradrag med tilbagevirkende kraft?

Spørgsmålet går ud på, at min kæreste studerer på Handelshøjskolen i Århus og modtager fuld SU. Men da hendes studie giver plads dertil, har hun et kontor arbejde ved siden af i et konsulentbureau.

Hun arbejder normalt 1-2 dage á 6-7 timer pr. uge. Afstanden fra hendes bopæl og til arbejdet har siden november 1996 været ialt (frem og tilbage) 39 Km. Dvs. efter normalregning skulle der være 15 Km i overskud til et befordringsfradrag.

Er dette tilfældet ??

Hendes A-indkomst, hvor standardfradrag benyttes, er SU´en, og det hun tjener ved siden af beskattes fuld ud som B-indkomst.

Hun har endnu ikke prøvet at foretage noget fradrag, men hvis det er tilfældet, at hun er berettiget til et, vil hun vel kunne få det med tilbagevirkende kraft mod behørig dokumentation ?

SVAR:

Efter Ligningslovens § 9 C er lønmodtagere berettiget til et befordringsfradrag for transport mellem bopæl og arbejdsplads.

Som du rigtigt skriver, er der alene fradrag for den del af transporten, der overstiger 24 km. Din kærestes arbejde hos konsulentbureauet er et arbejde, der giver ret til befordringsfradrag. Det har ingen betydning, at lønnen udbetales som B-indkomst. Det gør heller ingen forskel, at der er tale om en deltidsbeskæftigelse. Fradraget udgør kr. 1,39 pr. km i 1999. Din kæreste er altså berettiget til et fradrag på kr. 20,85 pr. arbejdsdag i 1999.

Din kæreste har endnu ikke indgivet selvangivelse for 1998. I 1998 kan hun beregne sig et befordringsfradrag på kr. 1,34 pr. km eller kr. 20,10 pr. arbejdsdag.

Med hensyn til at få genoptaget selvangivelserne gælder der en regel i skattestyrelseslovens § 4 om, at man kan få genoptaget sine skatteansættelser 3 år tilbage i tid, såfremt der fremlægges nye oplysninger. Din kæreste kan, såfremt hun retter henvendelse til den lokale skatteforvaltning inden udgangen af 1999 få genoptaget skatteansættelserne for 1996 og 1997. For 1996 er hun berettiget til et fradrag på kr. 1,25 pr. km eller kr. 18,75 pr. arbejdsdag. For 1997 er hun berettiget til et fradrag på kr. 1,30 pr. km eller kr. 19,50 pr. arbejdsdag.

Med venlig hilsen

Forum Advokater

Advokat Erik Øvlisen