Kan jeg få nedsat ejendomsvurderingen på mit sommerhus?

Kan jeg få nedsat ejendomsvurderingen på mit sommerhus til den reelle værdi? 

Hvis svaret er ja, hvor henvender jeg mig så?

SVAR:

En klage over en ejendomsvurdering skal være modtaget i told- og skatteforvaltningen senest 3 måneder efter modtagelsen af den ejendomsvurdering, der klages over. 

Ved de almindelige vurderinger eller omvurderinger skal klagen dog være modtaget senest den 1. juli i året efter vurderingsåret. 

Vurderingsankenævnet kan dog se bort fra en fristoverskridelse, hvis særlige omstændigheder taler herfor.

Med venlig hilsen

Erik Frodelund

www.JuraEksperten.dk