Hvad betyder det, at en virksomhed er momsfritaget?

Fra 1998 - 2002 havde jeg et socialpædagogisk skibsprojekt. Told og skat oplyste mig, at min virksomhed hørte under "Undervisning og andet socialt arbejde", og meddelte dermed at jeg var momsfritaget. Spørgsmålet lyder:

Betyder det at jeg ikke skulle betale moms af udgifter vedr. projektet? 

Eller betyder det blot, at jeg skulle betale moms, men var fritaget for at føre momsregnskab? 

Jeg var selv overbevist om det sidste, indtil en anden skibsprojekt indehaver påstod, at han ikke skulle betale moms.

SVAR:

Momsfritagelsen betyder, at du ikke skal lægge moms på dine ydelser. Altså dine fakturaer til dine kunder. Du skal altså ikke betale salgsmoms. 

Momsfritagelsen betyder omvendt, at du ikke kan få den moms godtgjort, som er på dine leverandørers fakturaer. Du kan altså ikke fradrage købsmoms.

Med venlig hilsen

Forum Advokater

Advokat Erik Øvlisen