Har jeg pligt til at bruge revisor, når jeg udlejer min ejerlejlighed?

Jeg har haft min ejerlejlighed, som jeg selv har boet i ca. 10 år, udlejet i de seneste ca. 10 år. De sidste 5 år til de samme lejere på en tidsbegrænset lejekontrakt, der udløber 1/7.

Skatteforvaltningen i den kommune jeg bor i nu oplyste mig sidste år om, at  jeg var pligtig at have revisor på udarbejdelsen af skatteregnskabet, da jeg "driver selvstændig virksomhed."

Kan det være rigtigt? Er der ikke en bagatelgrænse, idet huslejen udgør 2.000 kr./md. Og driftsomkostningerne begrænser sig til fællesudgifter og ejendomsskat.

SVAR:

Kommunen er på gale veje. Medmindre det står i loven, at der skal anvendes revisor - og det gør der kun for visse selskaber - er der ikke krav om, at et regnskab skat udarbejdes af revisor. Der gælder mig bekendt derimod ingen bagatelgrænse.

Med venlig hilsen

Forum Advokater

Advokat Erik Øvlisen