Kan jeg få fradrag for dobbelt husførelse?

Da jeg muligvis skal skifte job og herved flytte til Ribe, er der nogle ting jeg skal være sikker på.

Jeg bor i Andelsbolig i Ringsted sammen med min kæreste. Her har vi boet snart ét år. Da min kæreste læser i Ballerup, er der ikke mulighed for at hun flytter med.

Kan jeg få fradrag for dobbelt husførelse?

SVAR:

Du kan få fradrag for dobbelt husførelse, hvis følgende 6 betingelser alle er opfyldt:

  1. I skal have levet sammen i mindst 1 år inden adskillelsen.

  2. Du skal have merudgifter til kost og logi

  3. Adskillelsen skal skyldes arbejdet

  4. Adskillelsen skal være midlertidig (højst 2 år. Du får derfor ikkefradrag, hvis din nye stilling er permanent)

  5. Afstanden mellem jeres boliger skal være så stor, at man ikke medrimelighed dagligt kan rejse frem og tilbage.

Fradraget udgør 400 kr om ugen, men kan være højere mod dokumentation for merudgifterne til kost og logi.

Jeg tror, at du får problemer, da dit nye arbejde jo ikke lyder til at være midlertidigt

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg