Må skattevæsenet rette henvendelse til min arbejdsgiver bag min ryg?

Kære brevkasse!

At skatteforvaltningen er vor tids svar på ridefogeder har jeg desværre måtte sande.

Skatteforvaltningen i min kommune har, uden at informere/kontakte mig, indhentet oplysninger vedr. mine ansættelsesmæssige forhold hos min arbejdsgiver.

Jeg har herefter, høfligt og bestemt, anmodet skatteforvaltningen om at kontakte mig først, idet jeg naturligvis gerne oplyser om mine skattemæssige forhold.

Denne henvendelse blev besvaret med "at det for skatteforvaltningen er en normal fremgangsmåde at kontakte arbejdsgiveren direkte".

Umiddelbart efter min henvendelse har skatteforvaltningen endnu engang kontaktet min arbejdsgiver, denne gang vedr. en erklæring, fra denne, der attesterer mit behov for en pc på mit hjemmekontor. Et fradrag der iøvrigt senere er godkendt.

Medarbejderen fra skatteforvaltningen spørger min chef's sekretær, hvorfor der ikke er brevhovede på det af min chef underskrevne papir. Underforstået at man mistænker mig for dokumentfalsk. En, efter mit moralkodeks, alvorlig anklage.

Mit spørgsmål er i al korthed; er der ingen regler for hvordan skatteforvaltningen må indhente oplysninger om mine skattemæssige forhold?

SVAR:

Skattevæsenets hjemmel er formentlig skattekontrollovens § 8 D, stk. 1, som lyder således:

§ 8 D. Offentlige myndigheder og bestyrelser eller lignende øverste ledelser for private juridiske personer samt partrederier skal efter anmodning meddele skattemyndighederne oplysninger, der af myndighederne skønnes at være af væsentlig betydning for skatteligningen. Oplysninger om unavngivne skal dog kun gives efter Ligningsrådets bestemmelse.

I ligningsvejledningen for 1996 under pkt. A.L 3.4.1 er det anført, at der i almindelighed bør gives den, hvorom oplysninger ønskes, lejlighed til selv at fremkomme med de ønskede oplysninger, forinden der rettes henvendelse til trediemand. Kun i særlige tilfælde, hvor formålet med undersøgelsen ville forspildes, eller hvor den skattepligtige ikke er i besiddelse af oplysningerne eller på forhånd har godkendt, at myndighederne indhenter disse, må der rettes henvendelse direkte til tredjemand.

Jeg har svært ved at se, at skatteforvaltningen har været berettiget til at rette henvendelse direkte til din arbejdsgiver i det foreliggende tilfælde. Man kunne jo blot have bedt dig om at fremskaffe den ønskede dokumentation.

 

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg