Skal jeg betale ekstra ejendomsværdiskat på grund af skilsmisse?

Min mand og jeg byggede i 1998 et nyt hus. Kontrakten blev underskrevet i marts måned, og vi flyttede ind i august. Vi skulle derfor været omfattet af nedslag i ejendomsværdiskatten.

I juni 99 fraflyttede min mand adressen, og vi er senere blevet skilt.

Jeg har overtaget huset,  men der er jo ikke tale om decideret ejerskifte.

Vi havde tidligere formuefællesskab og havde fradrag med halvdelen til hver. Hvordan vil ejendomsværdi-skatten blive beregnet for mig ? 0,8 % eller 1% ?

SVAR:

Hvis du var medunderskriver på entreprisekontrakten og skødet, er din halvdel erhvervet før d. 01.07.1998 og du får således rabat på din halvdel.

Du kan desuden kræve at få rabat på din mands halvdel, selv om du har erhvervet denne efter d. 01.07.1998.

I den oprindelige udformning af lov om ejendomsværdiskat var der ikke tænkt på bodelingssituationen, men ved en lovændring i lov nr. 568 af 20.12.1999 er det nu bestemt, at nedslaget i ejendomsværdiskatten ikke bortfalder ved ejerskifter mellem ægtefæller.

Denne nye regel gælder, uanset om ejerskiftet er sket under ægteskabet eller ved bodeling i anledning af separation eller skilmisse.

Hvis ejendomsværdien på dit hus f. eks. er på 1.200.000 kr. pr. d. 01.01.2000, skal du i år 2000 "kun" betale 8.400 kr. i ejendomsværdiskat.

Med :-) hilsen

Jørgen U. Grønborg