Skal vi beskattes af overskud ved salg af møbler gennem en lokal avis?

Vi har da vi skulle købe møbler til vore børn, købt et restparti på en møbelfabrik, som var usorteret og usamlet.

Da vi ikke selv har kunnet anvende det hele, har vi solgt noget af det bl.a. via loppetorvet i den lokale avis.

Hvordan står vi overfor skattevæsenet?

Skal vi opgive det til skattevæsenet og evt. betale skat af salget? 

Er der en grænse for, hvor meget man må omsætte for om året ?

SVAR:

Mit umiddelbare svar på dit spørgsmål er, at en eventuel gevinst ikke er skattepligtig og et tab ikke kan fradrages.

Afgørende for skattepligten er, om I har udøvet næring (sådan hedder det i loven), drevet en hobbyvirksomhed eller er spekulanter.

Næring er det vi forstår ved erhvervsvirksomhed. En erhvervsvirksomhed er typisk kendetegnet ved, at den har til formål at opnå økonomisk overskud og drives gennem en ikke helt kort periode. Da der er tale om et enkeltstående køb, vil I ikke være erhvervsdrivende.

Hobbyvirksomhed er kendetegnet ved, at man har udøvet en aktivitet for at tilfredsstille ens ideelle (personlige) interesser. Er der et overskud ved hobbyvirksomheden, er denne skattepligtig. Jeg tror ikke at myndighederne kan komme igennem med, at I har plejet Jeres personlige interesser ved købet af de usamlede møbler.

Spekulation er kendetegnet ved, at man har købt et aktiv i den hensigt at sælge det med fortjeneste. Da ønsket om fortjeneste ikke var formålet med Jeres køb, kan der ikke være tale om spekulation.

Alt i alt skulle en eventuel fortjeneste være skattefri.

Der findes ingen nedre grænse for hvilken omsætning man må have, men det er klart at stor omsætning og fortjeneste får betydning for bedømmelsen af næring og spekulation.

Med venlig hilsen

Forum Advokater

Advokat Erik Øvlisen