Kan jeg trække depotgebyrer fra i skat?

Det foresvæver mig, at depotgebyrer (for værdipapirdepoter) kan trækkes fra et eller andet sted på selvangivelsen.

Jeg har aldrig gidet gøre det, men når man har udenlandske aktier er gebyrerne væsentlig større, så da vil det nok være ulejligheden værd. 

Jeg har ikke kunnet finde reglerne om dette på Told&Skats hjemmeside.

Kan I opklare dette?

SVAR:

Der er ikke fradrag for depotgebyrer. Dette fremgår klart og tydeligt af ligningslovens § 17 C, som ordret lyder således:

Udgifter til depotgebyrer, boksleje, kontooversigter samt administration i øvrigt vedrørende værdipapirer og bankindeståender, der er anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde kapitalindkomst, jf. personskattelovens § 4, eller aktieindkomst, jf. personskattelovens § 4 a, kan ikke fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

Med venlig hilsen

Forum Advokater

Advokat Erik Øvlisen