Skal jeg vælge fri bil eller kørselsgodtgørelse?

Jeg er selvstændig erhvervsdrivende, og bruger pt. min egen privatbil til min erhvervskørsel. I forbindelse med køb af en ny bil overvejer jeg, om jeg skal købe den via min enkeltmandsvirksomhed og lade mig beskatte af værdi af fri bil.  Mit spørgsmål er:

Hvis jeg køber en bil som firma til blandet kørsel - erhvervsmæssig og  privat - vil jeg så stadig kunne fratrække befordringsfradrag for kørsel  mellem hjem og arbejde på min selvangivelse?

Vil jeg med en bil til blandet erhvervsmæssig/privat kørsel, hvor jeg altså beskattes af værdien af fri bil,  kunne fratrække samtlige drifts-  og vedligeholdelsesudgifter i mit virksomhedsregnskab (Virksomhedsordningen) eller kun en del heraf?

Mit kørselsmønster er i dag 20.000 private km om året, 6000 erhvervsmæssige km.

Svar:

Fri bil i virksomhedsordningen:

Hvis du vælger at lade din virksomhed købe den nye bil, skal hele udgiften til bil indgå i virksomhedsordningen. Det betyder, at samtlige bilens udgifter - herunder afskrivninger - fratrækkes som driftsudgifter i virksomhedens regnskab, uden hensyn til, hvordan din kørsel fordeler sig på privat og erhvervsmæssig kørsel. Afskrivning skal ske efter afskrivningslovens regler om blandet benyttede driftsmidler, men anskaffelsessummen skal ikke fordeles, da hele bilen kan afskrives.

Til gengæld bliver du personligt beskattet af værdien af fri bil efter samme regler som gælder for ansatte med fri bil - du er så at sige ansat i din egen virksomhed i den relation. Beskatningen sker rent teknisk ved, at et beløb svarende til værdien af fri bil medregnes til virksomhedens overskud og anses for hævet i hæverækkefølgen.

Når man har fri bil, skal man ikke fratrække udgifter til befordring mellem hjem og arbejde. Hvis man alligevel gør det, bliver man beskattet af det tilsvarende beløb som fradraget, vel at mærke som personlig indkomst (ca. 60%), mens fradraget for befordring alene er et ligningsmæssigt fradrag (ca. 40%).

Således mister man reelt muligheden for at fradrage befordring hjem - arbejde ved at lade bilen indgå i virksomhedsordningen.
 
Bil uden for ordningen

Hvis du holder den nye bil uden for virksomhedsordningen, kan du fortsat lade virksomheden godtgøre dig dine udgifter til erhvervsmæssig kørsel, mens du fratrækker befordring hjem - arbejde som hidtil. Godtgørelse for den erhvervsmæssige kørsel kan ske enten med ligningsrådets satser, hvorved godtgørelsen er skattefri for dig og fragår i virksomheden, eller med faktiske udgifter (inkl. afskrivninger), hvorved du skal medregne beløbet til din personlige indkomst. Også i sidstnævnte tilfælde, kan beløbet fratrækkes virksomhedsresultatet.

Hvilken løsning skal du vælge?

For at afklare, hvilken løsning, der er den optimale for dig, kan du foretage nogle beregninger af af de samlede konsekvenser af begge ordninger, med udgangspunkt i den bil, du påtænker at købe. Værdi af fri bil beregnes som 25% af bilens pris indtil 300.000 kr. og 20% af værdien over dette beløb. Vælger du således at købe en bil til 300.000 kr. i virksomhedsordningen, vil du blive beskattet af en værdi på 75.000 kr. pr. år som personlig indkomst. I virksomhedsresultatet fratrækkes driftsudgifterne (benzin, afgifter, reparation, forsikring m.v.) til bilen samt afskrivningerne, som er 30% af 300.000 kr. det første år (90.000 kr.), 30% af 210.000 kr., det næste år o.s.v.

Holder du bilen uden for ordningen, skal du selv betale bilen af beskattede midler, men du kan til gengæld lade virksomheden fratrække og overføre skattefrit til dig 16.680 kr. svarende til 2,78 kr. pr. km. for 6.000 km. erhvervsmæssig kørsel. Dertil kommer værdien af dit fradrag hjem - arbejde.

Held og lykke med beregningerne. 

Venlig hilsen

Christian Junge

Ret & Råd, Fyn

Danmarks Familieadvokat samarbejder med Ret & Råd.