Hvordan beregnes anskaffelsessummen på mine aktier?

Jeg har igennem nogle år købt aktier. Nogle gange aktier i samme firma. Og det er sket via forskellige steder, eks. har jeg nogle i depot via min bank, og andre via e*trade.

Det illustreres bedst ved dette eksempel:

1/11-2000 købt aktie i firma x i bank til kurs 88
1/8-2001 købt aktie i firma x hos e*trade til kurs 50

Når nu den aktuelle kurs er 60, så kan jeg online sælge mine aktier via e*trade. - Og jeg står med en fortjeneste på kr. 10 pr. aktie.

- Men iflg. FIFO metoden, er det vel i princippet de andre aktier jeg ha solgt og jeg står derfor med et tab på kr. 28 pr. aktie.

Dog er det således at jeg på e*trade ikke har flere aktier i firma x, medens jeg i banken fortsat har aktier.

- Kan I fortælle mig, hvad der er gældende?

På forhånd tak, - En lettere forvirret investor,

SVAR:

Jeg er bange for, at du er på vej til at gøre livet surt for dig selv. Som du selv skriver er det skatteretligt FIFO-princippet, der gælder. Dette betyder, at de ældste aktier i skattemæssig henseende sælges først.

Uanset at du fortsat har en beholdning i banken, er det altså anskaffelsessummen for de i banken behold værende aktier, der skal anvendes ved opgørelsen af avancen ved salget af de aktier, du havde i e@trade. Du
har altså et tab på 28 kr. pr. aktie. 

Aktierne i banken er derfor skattemæssigt anskaffet til kurs 50. Jeg har herved lagt til grund, at har lige mange aktier i banken og e@trade.

Med venlig hilsen

Forum Advokater

Advokat Erik Øvlisen