Kan skattevæsenet kræve, at et kørselsregnskab føres i hånden?

Kan skattevæsenet kræve,  at et kørselsregnskab bliver "ført i hånden" med gammeldags pen & papir, eller kan man benytte et regneark på en computer eller lignende ?

SVAR:

Der findes ingen regler om, at et kørselsregnskab skal være ført i hånden og ikke på computer. Det er en såkaldt ligningsmæssig vurdering, at kørselsregnskabet kan godkendes eller ej. Ligningsmæssig vurdering er det samme som at det er skattemyndigheden, som afgør om regnskabet er godt nok eller ej.

Afgørende for om et kørselsregnskab godkendes eller ej er, at det er retvisende, altså at registreringerne passer. Ved en regnskab ført i hånden kan man bl.a. se, om regnskabet efterfølgende er rettet til eller ej. Dette kan ikke ses, såfremt regnskabet er ført på en computer. Jeg vil derfor umiddelbart tro, at skattemyndigheden vil være mere forbeholdne over for et kørselsregnskab ført på computer end et kørselsregnskab ført i hånden.

For at undgå problemer med skattemyndighederne vil jeg altså råde dig til at føre kørselsregnskabet i hånden. Så er chancerne for at slippe for et torskegilde større.

Med venlig hilsen

Forum Advokater

Advokat Erik Øvlisen