Kan jeg som musiklærer afskrive på mit nye elpiano?

Jeg er folkeskolelærer. Over 1/3 af mine ugentlige timer er musiktimer, - i  år fra 1. -6.klasse.

Jeg har i mange år klaret mig med mit gamle Hornung- og Møller, men det er  nu så falsk, at jeg ikke kan bruge det til mit hjemmearbejde med arrangement og satsarbejde mere. En gennemgribende reparation vil koste fra  40.000-70.000, et nyt klaver noget lignende. Det kan jeg ikke få råd til. 

Derfor har jeg i oktober købt et Roland El-piano til 13.900. Kan jeg trække  noget fra for dette arbejdsredskab. Jeg er 61 år, og havde det gamle klaret et par år endnu, ville jeg aldrig have været nødt til denne omkostning.

SVAR:

Jeg må bedrøve dig med, at du nok ikke vil få meget ud af et fradrag for dit Roland El-piano.

El-pianoet er et såkaldt blandet benyttet driftsmiddel, idet skattemyndighederne vil finde, at det anvendes såvel privat som erhvervsmæssigt, og jeg tror ikke, at du kan bevise, at du ikke anvender el-pianoet privat.

At pianoet er et driftsmiddel, der skal afskrives skyldes, at der er tale om et aktiv, der bruges over flere år, og udgiften kan derfor ikke fradrages på en gang.

Som nævnt er det et blandet benyttet driftsmiddel. Dette betyder, at fordelingen mellem privat og erhvervsmæssig brug skal opgøres. Denne fordeling kender jeg ikke, men jeg tvivler på, at skattemyndighederne vil acceptere, at den private andel udgør mindre end 25%. Jeg anvender derfor fordelingen 25/75 nedenfor.

Købesummen for el-pianoet er 13.900 kr., og dette beløb udgør afskrivningsgrundlaget. Der kan afskrives 30% af afskrivningsgrundlaget i 2000. Afskrivningerne udgør 4170 kr. Af disse 4170 kr. kan den del, der svarer til den erhvervsmæssige brug fradrages. 75% af 4170 kr. eller 3.128 kr. kan altså som udgangspunkt fradrages. Desværre findes der i ligningslovens § 9 en regel om, at de første 4.300 kr. af en lønmodtagers udgifter ikke kan fradrages. Medmindre du har andre lønmodtagerudgifter således at du kommer over de nævnte 4.300 kr., kan du altså ikke fradrage de 3.128 kr.

I 2001 skal afskrivningsgrundlaget reduceres med afskrivningerne for 2000. Afskrivningerne var 4.170 kr. Afskrivningsgrundlaget er nu 9.730 kr. Da afskrivningsgrundlaget er mindre end 9.800 kr., kan du fradrage den erhvervsmæssige del af afskrivningsgrundlaget (75%) eller 7.297 kr. De 7.297 kr. skal dog i 2001 reduceres med 4.400 kr. efter ligningslovens § 9. Du kan således alene fradrage 2.897 kr. i 2001, medmindre der er andre lønmodtagerudgifter. Fradraget gives som ligningsmæssigt fradrag, hvilket betyder, at skatteværdien er ca. 33%. Med andre ord sparer du 33% af 2.897 kr. eller 956 kr. i skat.

El-pianoet er nu afskrevet fuldt ud.

Når du stopper som lærer, hvilket efter dine oplysninger skal ske om et par år, benyttes el-pianoet ikke længere erhvervsmæssigt, og det overgår derfor til udelukkende privat benyttelse. Dette betyder, at værdien af el-pianoet på det tidspunkt du ophører som lærer skal gøres op, og har el-pianoet på dette tidspunkt en værdi, skal der ske beskatning af genvundne afskrivninger.

Antager vi, at du stopper som lærer i år 2003, og er værdien af el-pianoet på dette tidspunkt 3.000 kr, skal du medregne genvundne afskrivninger til din indkomst i 2003. De genvundne afskrivninger opgøres som forholdet mellem de erhvervsmæssige afskrivninger og de samlede afskrivninger. Der er afskrevet i alt 13.900 kr. (hele anskaffelsessummen), og heraf er 75% eller 10.425 kr. erhvervsmæssige. Da el-pianoet har en værdi på 3.000 kr., er der genvundne afskrivninger på 75% af 3.000 kr. eller 2.250 kr.  (det har ingen betydning, at du på grund af begrænsningen for lønmodtagere i ligningslovens § 9 kun kunne fradrage 2.897 kr. eller ca. 21% af købesummen på 13.900). Af disse skal du medregne 90% eller 2.025 kr. til den personlige indkomst. Dette skyldes, at der ikke for indtægternes vedkommende er en grænse i ligningslovens § 9. Antager vi, at den personlige indkomst beskattes med 50% skal der betales 1.012 kr. i skat for år 2003.

Du har derfor haft et fradrag med en skatteværdi på 956 kr. i år 2001 og skal betale 1.012 kr. i år 2003. Uanset at der indregnes en rente af de 956 kr. i 2 år, er det min opfattelse, at det ikke kan betale sig at afskrive på el-pianoet.

Med venlig hilsen

Forum Advokater

Advokat Erik Øvlisen