Er procenttillæg og renter af restskat fradragsberettiget?

Told og Skat har netop sendt mig en årsopgørelse for 1999 som følge af en korrektion de har foretaget.

Den nye restskat de når frem til er cirka 20.000 kr. Af dette beløb er der et procenttillæg på 7 %

Er dette fradragsberettiget ?

Af de 20.000 plus de 7 % er der tillagt 0,6 % per måned i 38 måneder (det må være morarenter).

Er disse fradragsberettigede ?

SVAR:

Hverken procenttillægget på de 7 % og renterne på 0,6% pr. måned i 38 måneder er fradragsberettiget. Der er derfor tale om en meget høj rente efter skat.

Det fremgår af ligningslovens § 17 A, stk. 1, der lyder således:

§ 17 A. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst kan udgifter til renter af skatter samt told  og forbrugsafgifter ikke fradrages bortset fra renter ved henstand efter § 6 i lov om frigørelsesafgift m.v. af fast ejendom, § 36 i lov om afgift af dødsboer og gaver og § 12 i lov om beskatning af fortjeneste ved afståelse af fast ejendom.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg

Århus