Skal jeg beskattes i Danmark resten af  2006, selv om jeg er flyttet til Spanien d. 08.10.2006?

Jeg er flyttet til Spanien d.08-10-2006 og meddelte det til skattevæsnet og folkeregistret.

Skattevæsnet meddeler mig, at jeg først er skattefri pr. 01-01-2007.

Her i Spanien erfarer jeg at andre er blevet skattefrie pr. d. 1. i efterfølgende måned efter at de er flyttet. Det vil i mit tilfælde sige pr. 1. Nov. 2006. Og at jeg dermed skulle have Nov. og Dec. til gode mht. skattereguleringen.

Jeg ønsker at høre jeres mening om denne sag.

SVAR:

Afgørende for, om man beskattes af sine indkomster i Danmark – og i givet fald hvor længe – er hvorvidt – og hvornår – man kan siges at have opgivet sin bopæl i Danmark. Det er ikke afgørende for Danmarks beskatningsret, at man midlertidigt eller permanent opholder sig i udlandet.

 

Opgives bopælen i Danmark ophører samtidig skattepligten til landet. Begrebet "bopæl" skal forestås bredt. Således er det afgørende ikke alene bolig, men også erhvervsmæssige, økonomiske, familiemæssige samt personlige tilknytningsforhold til Danmark.

 

Der er tale om en konkret og samlet vurdering, hvor samtlige disse forhold vil blive inddraget. SKAT ser her på, hvad der reelt gør sig gældende, og således ikke hvorledes man formelt indretter sig.

 

Baggrunden for at SKAT først registrerer dig som fraflyttet 1/1-2007 er formentlig, de er af den opfattelse, at du forsøgt har opgivet din bopæl i Danmark pr. denne dato. Dette kan f.eks. være tilfældet, hvis du eksempelvis har solgt din faste ejendom pr. denne dato.

 

Har du reelt opgivet din bopæl i Danmark pr. 1/11-2006 og kan det dokumenteres, vil du kunne opnå en omgørelse i overensstemmelse hermed.

 

Med venlig hilsen

 
Kelvin Thelin,

Advodan, Holbæk