Skal vi betale skat af fortjenesten på vores andelslejlighed?

Vi påtænker for tiden at sælge vores andelsbolig. På den sidste generalforsamling oplevede vi en stor stigning i andelspris pga. en ny og meget større ejendomsvurdering, og et salg af vores andel vil således sandsynligvis betyde, at vi får betydeligt mere for andelen, end hvad vi gav for små fire år siden. 

Mit spørgsmål er nu om dette "overskud" er skattepligtigt?

SVAR:

Fortjenesten på andelen ikke er skattepligtig, såfremt der til andelsbeviset er knyttet en beboelsesret til en bestemt lejlighed i andelsboligforeningen, og såfremt I desuden har beboet lejligheden.

Med venlig hilsen

Forum Advokater

Advokat Erik Øvlisen