Må jeg køre privat i en bil på gule plader?

Kære kloge hoveder

Kan I hjælpe mig med reglerne for firmabil?

Situationen er, at der er stillet en firmabil til rådighed (på gule plader) og hvor momsen er trukket fra.

Arbejdsgiveren kan orienteret om, at der alene må køres mellem hjem og arbejde (tilkalde-vagt) - men at bilen ikke må benyttes privat. Vi bliver ikke beskattet af firmabilen.

Kan I fortælles os de korrekte regler?

På forhånd tak for jeres hjælp.

Svar:

Da der er tale om en bil på gule plader, må den kun benyttes til erhvervsmæssig kørsel.

I vil derfor ikke blive beskattet af fri bil.

Kører I privat i bilen, vil I dels blive beskattet, dels vil der blive opkrævet moms af bilen.

Med venlig hilsen

Forum Advokater

Advokat Erik Øvlisen