Hvad bliver skatten, hvis jeg venter med at hæve min SP-pension?

Al den megen omtale af SP-pengene mangler jeg en oversigt over alternativer til at tage dem ud nu. 

Med andre ord: beskattes de som almindelig indkomst, som andre ratepensioner, hvis man vælger at lade dem stå til den oprindelige "udløbsdato" ?

eller er der særlige regler?  

Svar:

Beløb op til 15.000 kr. kan fra d. 01.06.2009 og året ud hæves mod en afgift på 35%. Fra d. 01.01.2010 kan de pensionen hæves som et eengangsbeløb ved det fyldte 65. år og afgiften udgør 40%-

Beløb over 15.000 kr. kan fra d. 01.06.2009 og året ud hæves mod en afgift på 35% af de første 15.000 kr. og 50% af resten. Fra d. 01.10.2010 kan pensionen udbetales fra det fyldte 65. år i rater over 10 år og skatten vil da være på ca. 36-37% for de fleste, men 51,5-52,5 for personer, der skal betale topskat.

De fleste lider derfor et tab på 13-14% ved at hæve SP-pension på over 15.000 kr.

 

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg

Århus