Kan jeg som førtidspensionist få lavere ejendomsværdiskat?

Undertegnede er en 40-årig mand.

Mit spørgsmål går ud på, om man som invalidepensionist (scleroseramt), kan undgå at betale ejendomsværdiskat eller få nedsættelse af denne skat?

Hvis dette ikke er muligt, hvilke muligheder har jeg så for at få min husleje nedbragt.

Jeg er vidende om, at ejendomsskatten kan indefryses som pant i ejendommen, men min bankforbindelse mener det er en dårlig ide.

SVAR:

Jeg kender ikke en regel om, at førtidspensionister ikke skal betale lejeværdi.

Der er regler om en rabat for alderspensionister, dvs. pensionister, der er fyldt 65 år, og der gælder begrænsninger for den årlig stigning i lejeværdien for alle pensionister. Det kan du læse om på emne 931.

Jeg har svært ved at forstå, hvorfor det skulle være en dårlig ide, at indefryse ejendomsskatterne med et billigt lån, dvs. til en ikke fradragsberettiget rente på 2.125% i 2009. Du kan på emne nr. 938 læse detaljeret om disse fordelagtige lån. Bed din bankrådgiver forklare, hvorfor det dog skulle være en dårlig ide.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg

Århus