Skal jeg betale boafgift eller indkomstskat af arv efter min farbror i Canada?

Jeg står for at skal arve en pæn sum penge (ca.300.000 kr.) fra min afdøde farbror i Canada. Der er betalt diverse afgifter og skatter i Canada hvor boet er behandlet. Mit store spørgsmål er bare om jeg yderligere bliver beskattet i Danmark, f.eks. indkomstskat. Pengene som jeg skal arve stod på min onkels bankbog i Canada.

Jeg har fået oplyst af bobestyreren i Canada, at der inden overførelsen af pengene (arven) vil blive trukket skat af renteindtægter for den tid arven har været i bobestyrerens "hænder". Skal der betales skat en gang til i Danmark af denne renteindtægt, eller er det kun den renteindtægt, der måtte fremkomme løbende, hvis jeg har pengene stående i en dansk bank ?

SVAR:

Du skal ikke betale dansk arveafgift eller boafgift, som det nu hedder, da arveladeren havde bopæl i udlandet.

Du skal heller ikke betale indkomstskat af selve arven, men alene af de løbende renteindtægter, som arven kaster af sig på bankkontoen i Danmark.

Du skal desuden betale dansk indkomstskat af de canadiske renteindtægter. Dette følger af det såkaldte globalindkomstprincip, hvorefter du er skattepligtig af alle dine indkomster, uanset hvorfra de hidrører. Det er derfor uden betydning for den danske skattepligt, om du lader pengene stå på en konto i Danmark eller i udlandet.

Efter dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Canada og Danmark har Canada ret til at beskatte renteindtægterne med 15%. De danske skattemyndigheder skal give dig credit for denne skat. Dette betyder, at den danske skat reduceres med den skat, der er betalt i Canada. Du skal ved indgivelsen af selvangivelsen huske at gøre opmærksom på, at du har betalt skat i Canada, da skattemyndighederne ikke får automatisk meddelelse herom.

Med venlig hilsen

Forum Advokater

Advokat Erik Øvlisen