Hvilken skattekommune hører vi til?

Jeg og min samlever bor i Københavns kommune, men flytter pr. 1. april 2004 til Greve kommune, hvor vi har købt vores drømmehus.

Nu er vi ved henvendelse til skatteforvaltningen i Greve kommune - til vores store overraskelse - blevet orienteret om, at vi i hele 2004 vil blive beskattet som om vi boede i Københavns kommune.

Dette finder vi ikke er rimeligt og har ikke umiddelbart villet stille os tilfreds med det svar vi har fået fra skattemyndighederne.

I vores søgen efter et fyldestgørende svar har vi på Told & Skat's hjemmeside fundet følgende formulering:

Skattekommune: Normalt er det bopælen den 5. september 2003, der afgør, hvilken skattekommune og dermed hvilke skatteprocenter, som er gældende for 2004.

Vi har i denne forbindelse hæftet os ved ordet normalt. Dette anvender man næppe uden at der så er undtagelser fra reglen.

Kan Familieadvokaten forklare os hvorledes reglerne er på dette område, og hvilke muligheder, der er for at blive beskattet i den kommune man tilflytter, uafhængigt af tilflytningsdatoen.

På forhånd tak.

SVAR:

Ja, der kan vi da godt.

Den helt præcise regel står i lov om kommunal indkomstskat § 2, stk. 1,, der lyder således:

§ 2. Skattepligtige personer svarer for kalenderåret kommunal indkomstskat til den kommune (skattekommunen), hvor de har bopæl eller - i mangel af bopæl - har ophold den 5. september forud for det pågældende kalenderår. Den, hvis tilstedeværelse i en kommune skyldes indkaldelse til militærtjeneste eller anbringelse i et sygehus, i en institution for sindslidende eller åndssvage eller i fængsel eller lignende, og som samtidig har bopæl i en anden kommune, svarer skat til denne anden kommune som skattekommune. Har en person i øvrigt samtidig bopæl i to eller flere kommuner, er hans skattekommune den af kommunerne, hvor han må anses for at have sin hovedbopæl. Indenrigsministeren træffer i tvivlstilfælde den endelige administrative afgørelse med hensyn til spørgsmålet om, i hvilken kommune en person må anses for at have sin hovedbopæl.

Ordet normalt antyder ganske rigtigt, at der er undtagelser, men som I kan se, går disse undtagelser på soldater, personer på institution og i fængsel.

I kan vist ikke gøre andet, end at acceptere, at I i hele 2004 er skatteborgere i København Kommune, som er 1,5% dyrere i skat end Greve.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg

Århus