Hvordan beregnes den danske skat af min datters indkomst i Schweiz?

Min datter på 19 år tog studentereksamen i juni 1998 og drog derefter til Schweiz for at arbejde på en restaurent frem til maj 1999.

I perioden fra januar til juni 1998 modtog hun SU, ialt 9.600,00 og i Schweiz tjente hun 63.865,00 fra juli til januar 1999.

Vi spurgte skattevæsenet hvordan vi skulle forholde os, da vi vidste, at hvis man var væk fra Danmark i over 6 mdr. og arbejdede for en udenlandsk arbejdsgiver og betalte skat til Schweiz, ville man ikke også skulle betale skat i Danmark.

Vi skulle bare opgive tallene og så ville de korrigere, så hun ikke skulle betale skat i Danmark også.

Men da slutopgørelsen kom, skulle min datter alligevel betale 2575,00 i restskat. Det forstod vi ikke, da hun kun havde haft sin SU, som indkomst i Danmark i 1998.

Jeg forsøgte, at tale med skattevæsenet om problemet, men de siger, at det er fordi, at min datters personfradrag bliver delt i 2. En halvdel til Danmark og en halvdel til Schweiz. Det synes vi lyder meget mærkeligt. Kan det være rigtigt??.

Hvis min datter var blevet i Danmark og havde modtaget SU hele året, ville hun jo ikke have skullet betale skat.

SVAR:

Skatteforvaltningen har for så vidt ret, omend deres forklaring er simplificeret.

Din datter har bevaret sin skattepligt til Danmark. Dette betyder, at der som udgangspunkt skal svares skat af såvel SU som den schweiziske indkomst til danske stat. Der skal samtidig svares skat af den schweiziske indkomst til Schweiz. Hermed beskattes den scweiziske indkomst 2 gange.

For at undgå dette findes der en dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Schweit. Efter denne overenskomst skal Danmark i din datters tilfælde give credit (godskrive) den schweiziske skat. Alternativt findes en bestemmelse i Ligningslovens § 33 A, efter hvilken man opnår exemption (fritagelse) for skat, dog således at der ved skattebregningen tages hensyn til den schweiziske indkomst. Exemptiopnen (fritagelsen) for skat vil herefter udgøre den danske skat, der forholdsmæssigt falder på den schweiziske indkomst (i skatteretten kaldet progressionsforbeholdet). Jeg vil tro, at skattemyndighedernes opgørelse er foretaget efter ligningslovens § 33 A.

Dette betyder, at den danske stat ved beregningen af skatter først medregner din datters samlede indkomst og herefter bortser fra skatten af den schweiziske indkomst. Følgende eksempel vil illustrere dette. Jeg antager at personfradraget for 1998 er kr. 30.000, og at skattesatsen for din datter er 40%.

Indkomst: kr.  73.465 (9.600 + 65.865)
Dansk skat før fritagelse: kr. 17.386 ((73.465 - 30.000) x 40%)
Fritagelse kr. 15.587 (65.865 : 73.465 x 17.386)
Dansk skat efter fritagelse kr. 1.799 (17.386 - 15.587)

Forklaringen på at din datter skal betale skat i eksemplet er det såkaldte progressionsforbehold, dvs at fritagelsen alene omfatter den skat, der forholdsmæssigt falder på den schweiziske indkomst. Herved er personfradraget blevet "delt".

Jeg vil tro, at I kan finde et lignende regnestykke på din datter årsopgørelse.

Jeg håber at ovenstående ikke er "sort snak". Skatteopgørelse og skatteberegning ved udenlandske indkomster er desværre ikke særligt nemt og tillige svært at forklare på en pædagogisk måde.

Med venlig hilsen

Forum Advokater

Advokat Erik Øvlisen