Kan vi købe aktier i barnets navn?

Vi er et ægtepar med et fælles barn på 9 år og en mindre formue (ca. 500.000 kr. der alle står i aktier)

Da jeg i forvejen betaler topskat af min arbejdsindkomst betaler jeg selvfølgelig også en høj skatteprocent af eventuelle kursgevinster på aktierne. Vor idé var derfor at give vort barn en "gave" på 100.000 kr. pr. år, indtil at alle pengene var ført over i hans navn og altså dermed også have et depot, hvorfra formueplejen foregår i hans navn. Jeg har forstået det sådan at børn er selvstændige skatteobjekter hvorfor, at vi kan anvende hans frikort og mindre trækprocenter.

Spørgsmålet er nu, om vi så blot uden videre har ret til at føre pengene tilbage til os selv, når vi skulle ønske det ? (selvfølgelig inden at han fylder 18 år)

Umiddelbart virker det jo ulogisk at man giver en gave og efterfølgende uden videre kan tage pengene igen som man måtte ønske. 

Svar:

Ja, der er ikke blot ulogisk, men kan også være en overtrædelse af reglerne om bestyrelse af mindreåriges midler, og jeg vil derfor fraråde jer fremgangsmåden.

Hovedreglen er, at forældrene som værger skal sørge for, at barnets formue bevares og giver rimeligt udbytte. Forældrene bestyrer som værger børnenes penge, men de kan ikke uden statsamtets samtykke yde gaver på vegne børnene, og da gaverne er til forældrene selv, vil et samtykke ikke blive givet. Forældrene kan heller ikke uden statsamtets samtykke låne børnenes penge. 

Der gælder en undtagelse, hvis forældrene i et gavebrev udtrykkeligt har bestemt, at gaverne er til den mindreåriges fri rådighed. I så fald er det barnet selv, der bestemmer over gaven, og barnet har bestemt ikke pligt til at give forældrene gaverne tilbage på et senere tidspunkt. Dette vil i øvrigt udløse gaveafgift, hvis gaverne er på over 52.700 kr. (2005) til hver af forældrene.

Skattefordelen gælder kun ved aktier, der sælges med fortjeneste inden 3 år. Er der tale om fortjeneste på aktier, der sælges efter 3 år, skal fortjenesten beskattes som aktieindkomst, hvor beskatningen er ens for børn og voksne.

Aktieudbytte samt renteindtægter på obligationer eller andre midler, der er givet til barnet som gave fra forældrene, skal beskattes hos giverne indtil udgangen af det indkomstår, hvor barnet fylder 18 år, eller til barnet indgår ægteskab.

Er der tale om gaver til barnet fra bedsteforældrene, skal indtægterne beskattes hos barnet, uanset om der er tale om obligationer eller aktier. Børn har et personfradrag i 2005 på 27.900 kr.

Med venlig hilsen

Jørgen Ulrik Grønborg