Skal jeg betale skat af rejselegat?

Jeg modtog i foråret 1995 et legat fra Niels Brock Handelsskole til dækning af et ophold i udlandet i forbindelse med udarbejdelse af min hovedopgave på markedsøkonomstudiet.

Jeg har nu problemer med at få skattevæsenet til at acceptere at legatet skulle være skattefrit, hvad jeg mener det er.

Jeg har sendt dokumentation for mine udgifter til transport til Tyskland samt opholdet dernede, som legatet dækkede. Endvidere har jeg sendt en beskrivelse af legatet fra Niels Brocks Handelsskole.

Skattevæsenet kræver nu en dokumentation for at legatet er søgt til et udlandsophold. Jeg har ikke selv en kopi af min ansøgning, og den findes ikke længere i handelsskolens arkiv.

Jeg håber derfor I ville kunne give mig et svar vedr. dette, da skattevæsenet ikke har været særlig samarbejdsvillige.

SVAR:

Din sag vedrører fortolkningen af ligningslovens § 7 K, som lyder således.

Legater, som er betinget af, at de anvendes til studierejser i udlandet, Færøerne eller Grønland, er indkomstskattefri for modtageren, i det omfang de medgår til dækning af sædvanlige udgifter til rejse mellem Danmark og studiestedet. Legater bortset fra stipendium og legater m.v. efter stk. 3 og 4, som er betinget af, at de anvendes til studierejser i udlandet, Færøerne eller Grønland, er indkomstskattefri for modtageren, i det omfang de medgår til dækning af sædvanlige meromkostninger ved opholdet på studiestedet.

Som du kan se, kræves det, at legatet var betinget af, at det skulle anvendes til stuierejser i udlandet, og du bliver derfor nødt til at dokumentere dette. I modsat fald er det skatttepligtigt.

Du må fremskaffe kopi af bevilling af rejselegatet. Det er jo ligegyldigt, hvad du skrev i ansøgningen. Det afgørende er, hvad der stod i bevillingen af legatet.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg