Hvad sker der, hvis jeg flytter min kapitalpension til Australien?

Jeg er bosat i Australien, og har ingen planer om at flytte tilbage til Danmark.

Jeg har ca. 150.000 kr. stående på en kapitalpension hos PFA i Danmark.

Nu kunne jeg godt tænke mig at overføre dem til min pensionsordning i Australien.

Hvilke skattemæssige konsekvenser får det for mig i DK ?

SVAR:

Jeg går ud fra, at din kapitalpension hos PFA er en kapitalpension, hvor indbetalingerne har været fradragsberettigede, og at det er en pensionsordning, som du selv har oprettet og indbetalt til i sin tid. Du oplyser, at du er bosat i Australien og ikke har tanker om at flytte tilbage til Danmark. Du er derfor skattemæssigt hjemmehørende i Australien.

Det har ikke haft skattemæssige konsekvenser for pensionsordningen, at du er udvandret til Australien, såfremt din ordning er som beskrevet.

En overførsel af pensionsopsparingen til Australien vil være en ophævelse af ordningen i utide. Udgangspunktet er, at en ophævelse af ordningen i utide medfører, at der skal betales en afgift på 60%. Efter dobbeltbeskatningsoverenskomsten med Australien tilkommer beskatningsretten til private pensioner såsom din kapitalpension hos PFA Australien. Men Skatteministeriet fortolker bestemmelsen om afgift i pensionsbeskatningsloven således, at en afgift ikke er omfattet af udtrykket skatter i dobbeltbeskatningsoverenskomsten, og at Danmark derfor er berettiget til at oppebære afgiften på 60%, såfremt ordningen ophæves. Afgiften tilbageholdes af PFA, som afregner med skattevæsenet. Det er derfor mit råd, at du skal bibeholde ordningen i Danmark.

Jeg ved ikke, hvornår du påregner at få kapitalpensionen udbetalt. Det kan eventuelt til sin tid være en fordel at få kapitalpensionen omlagt til en ratepension eller en pension med løbende udbetalinger. Dette kan gøres uden at der skal betales afgift. Ved en omlægning vil de udbetalte ydelser fra PFA være skattepligtige i Danmark, men Danmark kan ikke udnytte denne beskatningsret, da beskatningsretten ved dobbeltbeskatningsoverenskomsten er tillagt Australien. Du skal være opmærksom på, at omlægning til ratepension skal ske inden det fyldte 55. år, hvorimod overførsel til løbende udbetalinger kan ske frem til udbetalingstidspunktet for kapitalpensionen. Mit råd er derfor, at du allerede kort før du fylder 55 år skal tage kontakt til en revisor eller advokat i Danmark og får afklaret de skattemæssige problemer i forbindelse med ordningen.

Med venlig hilsen

Forum Advokater

Advokat Erik Øvlisen