Skal mine mindreårige børn selv beskattes af aktieavancer?

Jeg har foræret mine børn på 12 og 14 år aktier for under 40.000 kr. Såfremt vi handler disse aktier før de 3 år, er den eventuelle gevinst (kapitalindkomst) så skattepligtig.

Børnene har plads på frikortet.

SVAR:

Efter kildeskattelovens § 5, stk. 2 vil du være skattepligtig af afkastet af aktierne (udbyttet. Fortjenesten ved et salg af aktierne skal beskattes hos dit barn, jf.

TfS 1988.568 LSR: Fader skulle ikke beskattes af sine to mindreårige børns aktieavance i 1985 på 44.160 kr., som var opnået ved investering af årlige gaver i akter, idet denne fortjeneste ikke var omfattet af kildeskattelovens § 5, stk. 2.

Kildeskattelovens § 5, stk. 1 og 2

§ 5. Børn ansættes selvstændigt til skat.

Stk. 2. Har barnet modtaget en indtægtsnydelse eller formue som gave fra sine forældre, stedforældre eller plejeforældre, beskattes indtægtsnydelsen eller formueafkastet hos giveren, hvis denne er fuldt skattepligtig her til landet. Dette gælder dog kun til udløbet af det kalenderår, i hvilket barnet fylder 18 år, eller til barnet indgår ægteskab. Har barnet modtaget gaven før den 1. januar 1969, og var barnet ved modtagelsen af gaven selvstændigt skattepligtig som følge af, at det forinden havde modtaget en formue ved arv eller gave fra andre end forældrene, sker beskatningen fortsat hos barnet.

Med venlig hilsen

Forum Advokater

Advokat Erik Øvlisen