Kan jeg fratrække udgifter til kursus i psykoterapi?

Jer er uddannet socialpædagog og læser nu videre på Psykoterapeutisk Institut.

For at kunne varetage mit arbejde og udføre det tilfredsstillende er den viden jeg nu får nødvendig.

Kan jeg trække udannelsesgebyret fra i skat ?

SVAR:

Udgifter kan alene fratrækkes, såfremt de er afholdt for sikre, erhverve eller vedligeholde indkomsten.

For så vidt angår uddannelsesudgifter sondres der mellem om der er tale om videreuddannelse eller ajourføring af ens uddannelse. Er der tale om videreuddannelse, er der ikke fradragsret, da udgiften afholdes til at udvide indkomstgrundlaget. Du kan derfor ikke få fradrag for kursusudgiften.

Havde der været tale om et ajourførings-kursus, havde der været fradragsret.

Med venlig hilsen

Forum Advokater

Advokat Erik Øvlisen