Må jeg flytte mine kapitalpensioner til Sverige?

Jeg har en privattegnet kapitalpension i et dansk pengeinstitut, samt en gammel arbejdsgivertegnet hos PFA.

Jeg er nu flyttet til Sverige (ikke tæt på grænsen) og har her fået fast bopæl, arbejde og bankforbindelse og pensionsopsparinger. 

Mit spørgsmål er nu, om det er muligt at flytte en, eller begge, kapitalpensioner til lignende ordninger i Sverige - og i givet fald hvordan, og hvordan det forholder sig m.h.t. skatten.

I henhold til den fri bevægelighed og konkurrence indenfor EU burde jeg vel egentlig kunne vælge frit at anbringe mine midler i et andet EU land, eller?

Danmark synes jo notorisk kendt for at omgå EU bestemmelser, som er ugunstige for landet. :-)

SVAR:

Nu skulle man jo tro, at det med EU og personer og  varer og kapitalers fri bevægelighed også omfattede pensioner, som man har fået fradrag for. Sådan er det desværre ikke. EU sætter næsten ingen grænse for hvorledes et land må behandle sine borgere skattemæssigt, medmindre man diskriminerer andre uden for landet.

En flytning af dine pensioner til Sverige vil blive anset for en ophævelse af pensionerne, der medfører krav om betaling af 60% i afgift. Reglen er ikke i strid med EU-reglerne, da den rammer alle, der hæver en pensionsordning i utide.

Med venlig hilsen

Forum Advokater

Advokat Erik Øvlisen