Kan jeg få min skatteansættelse for 1995 genoptaget på grund af et glemt fradrag?

Jeg har fradrag fra 1995, som jeg har glemt at trække fra. Det vil jeg selvfølgelig gerne have gjort.

Men hvordan ser det ud med forældelsesfristen?

SVAR:

Du kan ifølge skattestyrelseslovens § 4 få din skatteansættelse genoptaget, hvis du anmoder herom inden 3 år efter udløbet af det pågældende indkomstår.

Du kan derfor fortsat nå at få det glemte fradrag for 1995 taget i betragtning

Du skal blot skrive til skattevæsenet og bede om, at 1995-opgørelsen bliver korrigeret.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg