Brevkasse 500: ÆgteskabÆgteskab

1. Før vielsen 5. Bodelingen
2. Under ægteskabet 6. Efterfølgende problemer
3. Særeje 7. Andre spørgsmål
4. Separation og skilsmisse

1. Før vielsen

Skal vi skifte med vores voksne børn, hvis vi som fraskilte indgår nyt ægteskab? Kan jeg med en vagt forhindre min ekshustru i at møde op ved mit bryllup i kirken?
Kan vi gyldigt aftale, at studiegæld skal ligedeles? Kan vi inden brylluppet lave en aftale om, at jeg skal blive boende i min lejlighed i tilfælde af skilsmisse?
Falder min topskat, hvis vi gifter os? Er det muligt at blive gift, mens man sidder i varetægtsfængsel?
Må man gifte sig med sin fætter? Kan vi gifte os, når jeg er dybt forgældet?
Må vi gifte os, når det nu har vist sig, at vi har samme biologiske far? Må udlændinge rejse til Danmark for at indgå registreret partnerskab?
Er kaptajnen på et skib lovlig vielsesmyndighed? Er jeg nødt til at gifte mig med min kæreste fra Letland?
Kan min canadiske kæreste få opholdstilladelse, før vi bliver gift? Kan jeg undgå topskat ved at anvende min hustrus rentefradrag?
Kan jeg få fradrag for min kærestes underskud, hvis vi gifter os? Kan vi vente med at oprette ægtepagt til efter vielsen?
Kan min tyske hustru få opholdstilladelse? Er en vielse på fremmed ambassade i Danmark gyldig?
Kan min canadiske hustru få opholdstilladelse? Ændres mit personfradrag, hvis jeg gifter mig?
Kan der gives forhåndsafkald på ægtefællebidrag? Er det lovligt at indgå nyt ægteskab inden "final divorce"?
Er vielse i Canada gyldig i Danmark? Mister min kæreste sin bistandshjælp, hvis vi gifter os?
Må man gifte sig med sin niece? Får vi mindre i kontanthjælp, hvis vi gifter os?

2. Under ægteskabet

Hæftelse for ægtefællens skattegæld

Hæftelse for anden gæld hos ægtefællen

Rådigheden over egne aktiver

Andre spørgsmål


Hæftelse for ægtefællens skattegæld

Hæfter min kone for min skattegæld opstået, da vi var gift 1. gang? Kan skattevæsenet gøre udlæg i min hustrus særejeejendom for min gamle skattegæld?
Kan skattevæsenet nægte at udbetale min kones overskydende skat på grund af min skattegæld? Kan der ske lønindeholdelse hos min kone for min skattegæld?
Hæfter min kone for mine restskatter opstået i separationstiden? Hæfter jeg for min mands momsgæld?
Hæfter jeg for min kones skattegæld? Hæfter min kone for renterne af min gamle skattegæld?

Hæftelse for anden gæld hos ægtefællen

Kan min mands gæld til politiet modregnes i min overskydende skat?
Hæfter min kone for mine indkøb på kontokort? Kommer min samlever til at hæfte for min studiegæld, hvis vi gifter os?

Rådigheden over egne aktiver

Kan min kone råde frit over arven efter svigermor?
Skal jeg underskrive som medskyldner på nyt pantebrev i min mands hus? Må min mand sælge hus, som har været udlejet, uden min medvirken, når vi har fælleseje?
Må min mand købe anparter i vindmøller og skibe uden mit vidende? Hvad ske der, hvis jeg sælger min mands knallert og bruger pengene på en wellness-tur?
Må min mand sælge bilen, som jeg bruger, uden mit samtykke? Kan min kone bare bestille et nyt køkken uden mit samtykke?
Kan jeg kræve tilbagelevering af min frimærkesamling, som min kone har solgt? Skal ægtefællen samtykke til køb af fast ejendom?

Andre spørgsmål

Kan jeg udlåne 50.000 kr. til min hustru til en brystoperation?
Hvad skal jeg gøre, når min mand ikke ville underskrive ægtepagt om, at kapital- og ratepensioner skal ligedeles ved separation eller skilsmisse? Har ejendomsmægleren ret i, at min hustru skal samtykke i salget af ejerlejlighed, som tilhører mig som fuldstændigt særeje?
Hvordan kan jeg få indblik i min mands økonomi? Hvordan er vi stillet, når min kone ejer 40% og jeg ejer 60% af huset?
Mister min mand sin bistandshjælp, hvis jeg får fast job? Kan min kone få ubetinget fortrinsret til at udtage sommerhuset?
Hvordan bliver jeg medejer af min kones hus, hvor jeg hæfter for halvdelen af pantegælden? Er det korrekt, at jeg har fået 50% af rentefradragene, som plejer at blive ført på min mands selvangivelse?
Kræver refusion af skattefordel gaveægtepagt Kan min kone få de fulde fradrag på huset, mens jeg arbejder i udlandet?
En uheldig anpartsinvestor Skal min kone nøjes med kontanthjælp som ugift?

3. Særeje

Kan vi gøre min tjenestemandspension til særeje? Hvordan kan vi få en kopi af vores ægtepagt fra 1981?
Er mit særeje ubehæftet? Hvordan sikrer jeg, at min arv efter min mor forbliver mit særeje?
Har min bankrådgiver ret i, at en ægtepagt om deling af mine kapital- og ratepensioner vil udløse en omgående skat på 60%? Kan den længstlevende af os sidde i uskiftet bo, når vi har særeje ifølge ægtepagt fra 1975?
Kan vi oprette et særeje, der kun skal gælde ved utroskab? Kan jeg bestemme særeje over hus, som jeg giver til mine børn som delvis gave?
Har min mor gyldigt gjort min arv til mit kombinationssæreje? Kan vi oprette ægtepagt om særeje, der kun skal gælde ved død?
Bliver forskud på arv mit særeje, når mine forældre i testamente har gjort min arv til særeje? Kan vi oprette ægtepagt, hvor 60% af vor formue er mandens særeje, og 40% er hustruens særeje?
Kan vi gøre den nuværende friværdi i huset til særeje? Er min kones nye ejendom hendes særeje, selv om den ikke er nævnt i ægtepagten?
Hvordan aflyser man en ægtepagt? Kan jeg lave vores ægtepagt om med en generalfuldmagt fra min mand?
Kan vi gøre min kones arvede særeje til skilsmissesæreje? Kan jeg sælge ejerbolig, som er mit særeje, uden min kones samtykke?
Bliver ejendom mit særeje, hvis jeg køber den af mine forældre til ejendomsværdien minus 15%? Bliver arven efter mine forældre skilsmissesæreje?
Hvad sker der, hvis min mand dør først, når huset er hans særeje? Kan vi aftale en ligelig deling af vore pensionskassepensioner?
Hvordan kan vi gøre min ratepension til særeje? Arver jeg noget af min hustrus særeje?
Kan vi ændre filippinsk særeje til dansk kombinationssæreje? Bliver arven efter min far særeje?
Er vor ægtepagt gyldig i Sverige? Delvist særeje i ægteskabet
Skal huset være mit særeje på grund af min mands gæld? Kan vi gøre et arvet særeje til fælleseje?
Kan vi oprette et "omvendt særeje"? Hvordan er jeg stillet ved min mands død, når huset er hans fuldstændige særeje?
Hvordan kan vi sikre ligedeling af vore pensioner? Fedterøvsmodellen for særeje
Hvordan kan jeg beskytte en arv mod ligedeling? Kan 90% af min formue gøres til mit særeje?

4. Separation og skilsmisse

Har jeg bevaret retten til enkepension efter de gamle regler? Kan jeg blive skilt ved bevilling efter 6 måneders separation - uden min mands underskrift eller accept?
Kan vi blive skilt 6 måneder efter separationsansøgningen eller efter separationsbevillingen? Hvor længe må vi bo sammen, når vi har indsendt ansøgning om separation?
Tæller udbetalinger fra mine indekskontrakter med ved udmåling af bidrag til min eks-hustru, som også fik andel af indekskontrakterne ved bodelingen?. Kan jeg blive skilt, når min hustru har fundet frem til, at hun er lesbisk?
Bortfalder min bidragspligt automatisk, når min ekshustru indgår nyt ægteskab? Kan jeg blive skilt, når vort ægteskab aldrig er blevet fuldbyrdet?
Får jeg min kones personfradrag i 8 måneder, hvis vi bliver separeret d. 1. september? Hvor hurtigt kan man blive skilt, efter at man er blevet gift?
Kan jeg kræve hustrubidrag efter 12 års ægteskab? Kan jeg give ved skilsmisse give afkald på enkepension til fordel for mine børn?
Er det utroskab, at min kone har vist sig nøgen for en anden mand via webcam? Hvor længe kan man være separeret?
Før vi fælleseje igen, hvis vi genoptager samlivet efter separation, når boet er delt? Kan min kone tvinge mig til at flytte?
Hvad lægger den børnesagkyndige vægt på? Kan jeg få mit ægteskab annulleret, da min mand har ført mig groft bag lyset?
Hvordan kan vi få annulleret vor skilsmisse? Kan vi blive skilt ved bevilling, når min mand har været mig utro med en prostitueret?
Skal jeg dele lottogevinsten med min fraseparerede kone? Må jeg blive forlovet, mens jeg stadig er separeret?
Kan vi blive skilt uden at ophæve samlivet? Kan man blive enke under separationen?
Hvor længe må vi bo sammen efter separation? Kan min mor beholde huset, når dette både er særeje og fælleseje?
Kan jeg kræve skilsmisse, selv om bodelingsaftalen ikke er underskrevet? Kan min kone gøre krav på andelslejlighed, som står i hendes navn?
Er der troskabspligt, når separationsansøgningen er indsendt? Har min ekshustru overtaget mit medlemskab af boligforeningen?
Kan min filippinske kæreste blive skilt i Danmark fra sin tyske mand? Kan jeg blive skilt efter at min mand har været i kyssehjørnet ved julefrokosten?
Kan jeg kræve hustrubidrag? Hvad forstås ved utroskab?
Kan min hustru få kontanthjælp, hvis hun giver afkald på hustrubidrag? Kan jeg få skilsmisse på grund af utroskab i separationstiden
Hvor meget skal jeg betale i hustrubidrag? Hvad kan jeg få i hustrubidrag?
Skal jeg betale hustrubidrag under ankesagen? Hvad sker der, hvis jeg udebliver fra vilkårsforhandling?
Hvor længe skal jeg betale hustrubidrag? Hvor længe og hvor meget skal jeg betale i hustrubidrag?
Gælder vort gensidige testamente efter separation? Er der fortrydelsesret på indgåelse af ægteskab?
Er min hustrus forhåndsafkald på bidrag bindende? Må min fraseparerede kone bo hos mig et stykke tid?

5. Bodelingen

Deling af pensioner

Deling af alt andet

Deling af pensioner

Skal min mands efterlønsopsparing indgå i bodelingen? Kan jeg forlodsudtage 65.000 kr., som jeg har fået udbetalt fra Lønmodtagernes Dyrtidsfond?
Hvordan skal en ratepension deles, når ligedeling er aftalt i en ægtepagt? Skal min ratepension på 267.000 kr. deles, når vi har været gift i 2 år og har levet sammen i 14 år forinden?
Kan jeg få andel i min mands store ratepension, når vi har levet sammen i 8 år og været gift i 4 år? Kan jeg roligt hæve mine pensioner, før vi er blevet separerede?
Skal min ratepension på 250.000 kr. deles ved separation efter 3 års ægteskab? Skal PKA-pension ligedeles?
Kan vi i en ægtepagt aftale ligedeling af alle pensioner - herunder også pensionskassepensioner? Skal mine pensioner som ansat i en bank deles?
Skal min mands arbejdsgiveradministrerede pension deles ved separation eller skilsmisse? Kan vi i en ægtepagt indgå aftale om, at min mands ratepensioner skal ligedeles separat, hvis vi skal skilles?
Er de nye regler om deling af pensioner en grundlovsstridig ekspropriation på grund af den tilbagevirkende kraft? Skal man uden videre acceptere pensionsselskabets svar om, at en pensionsordning ikke skal deles?
Skal mit indestående i Lønmodtagernes Dyrtidsfond deles? Skal min arbejdsgiverbetalte ratepension deles ved skilsmisse?
Hvilke pensioner og forsikringer skal deles? Hvornår træder de nye horrible regler om deling af pensioner i kraft?

Deling af alt andet

Hvilke oplysninger om min mand kan jeg få hos SKAT?  
Hvornår ophører formuefællesskabet? Kan forsikringssum for kritisk sygdom udtages forlods ved separation?
Hænger jeg på gæld, som min hustru har stiftet kort før skilsmissen? Kan jeg kræve at restskat for 2012 skal deles, når vi er blevet separeret d. 01.06.2012?
Skal værdien af fri bil indgå i bodelingen? Kan jeg få delt få boet del  ved skifteretten efter de nye regler pr. 01.03.2012, når vi er blevet separeret i november 2011?
Kan min kone kræve 50% af mit hus og min bil, når hun vil separeres efter 6 måneders ægteskab? Skal løn, der er optjent efter separationsbevillingen, indgå i bodelingen?
Kan jeg ved bodelingen kræve halvdelen af de malerier, som min kone har malet, og som endnu ikke er solgt? Skal min bonus deles med min fraseparerede hustru?

Skal min hustru have 1/2 af husets friværdi ved separationen, når hun kun står som ejer af 1/3 af huset?

Skal min båd, som er købt for et arveforskud, deles ved skilsmisse?
Kan jeg få udtagelsesret til en udlejningsejendom, som tilhører min hustru? Skal min hustrus invalidesum fra en forsikring ligedeles?
Skal en båndlagt gave fra min mor ligedeles ved separation? Skal en ikke udbetalt fratrædelsesgodtgørelse deles ved separation?
Har erklæret utroskab indflydelse på bodelingen? Skal min eksmand betale halvdelen af min studiegæld?
Kan skatten på byggegrund fratrækkes i boopgørelsen? Skal min svigermor selv betale omkostninger, når hun har fået fri proces til offentlig skifte?
Kan jeg kræve ringen tilbage, når ægteskabet kun holdt i 3 måneder? Er der mulighed for skævdeling, når vort ægteskab har varet 3 år og vort forudgående samliv 6 år?
Skal børnemøblerne deles? Kan min hustru give sin advokat fuldmagt til hos Skat at indhente R 75 oplysninger om mig?
Skal båndlagte medarbejderaktier deles ved separation? Kan jeg kræve kompensation for de 50.000 kr, som jeg har hævet i min pensionskasse til ombygning af huset?
Skal bodelingen starte forfra, når vi nu skal separeres for anden gang? Har min mand ret i, at jeg ikke kan gøre krav på halvdelen af fællesboet, hvis jeg har været ham utro?
Hvordan fastsættes værdien af indbo ved skilsmisse? Kan banken kræve gensidig kaution ved delingen af vort banklån?
Skal bryllupsgaverne deles? Kan vi dele aktiebeholdningen uden at dette udløser skat?
Hvordan prisfastsættes en bil ved bodelingen? Hæfter jeg for ny gæld ved bodelingen?
Skal indskud i lejlighed deles? Har banken ret i, at min kones lottogevinst på 200.000 kr. ikke skal deles med mig?
Vurdering af hus ved skilsmisse? Studiegæld ved skilsmisse
Skal min kones arv deles ved skilsmisse ? Hvordan får jeg mine ting udleveret fra min kone?
Skal kautionsgæld og arv deles? Skal arv deles, hvis den falder under skiftet?
Til hvilken værdi kan jeg udtage huset? Skal min mands kautionsforpligtelse medregnes som gæld?
Skal salgsomkostningerne deles? Skal min kones restskat på 1 mio. kr. deles?
Er vor separation bortfaldet ved genoptagelse af samlivet? Skal min feriegodtgørelse deles?
Hvordan får jeg endelig bodeling med insolvent mand? Skal restskat og overskydende skat deles?
Skal min erstatning for personskade deles? Skal overskydende skat efter vundet skattesag deles?
Hvordan skal båndlagte medarbejderaktier deles? Har vi gyldigt bestemt særeje ved gældseftergivelse?
Skal værdien af ikke udnyttet rentefradrag deles? Kan jeg kræve refusion for betaling af min kones gæld?

6. Efterfølgende problemer

Hæfter jeg for min eksmands gæld, hvis vi flytter sammen igen? Hvor mange gange om ugen må jeg overnatte hos min kæreste, som oppebærer hustrubidrag?
Medregnes kontanthjælp som indtægt ved beregningen af hustrubidrag? Kan hustrubidrag betales eller inddrives via modregning?
Bortfalder min ret til 8 års hustrubidrag, hvis jeg flytter sammen med en anden mand og det nye samliv ophører igen? Er hustrubidraget bortfaldet?
Kan bodeling genoptages på grund af restskat? Kan min eks-kone løbe med rentefradragene?
Tilbagebetaling af hustrubidrag Kan min fraseparerede hustru løbe fra afkald på bidrag?
Kan jeg som værge flytte børneopsparingskontiene? Hvordan beviser jeg, at min eks-kone har en fast kæreste?
Hvordan skal bidraget til min hustru beregnes? Kan jeg få ændret bodelingen?
Hæftelse for fælles bankgæld efter skilsmisse? Kan min eks-hustru senere kræve hustrubidrag?

7. Andre spørgsmål

Kan jeg kalde mig frøken, når jeg er blevet skilt? Kan man i en ægtepagt aftale ligedeling af overskydende rentepensioner?
Kan jeg kræve renter af skyldige hustru- og børnebidrag? Kan man give afkald på ægtefællebidrag i en ægtepagt?
Skal jeg betale skat af den halve lejeværdi? Hæfter min fraseparerede hustru for min skattegæld?
Er ægteskab indgået i De Forenede Arabiske Emirater gyldigt? Kan min svigersøn fra Columbia få opholdstilladelse i Danmark?