Kan vi oprette ægtepagt om særeje, der kun skal gælde ved død?

Kan vi i en ægtepagt gyldigt bestemme, at når førstafdøde afgår ved døden, så bliver længstlevendes bodel fuldstændigt særeje?

Altså ingen andre bestemmelser om fx. skilsmissesæreje i øvrigt,  kun fuldstændigt særeje, når den første dør.

SVAR:

Dødsfaldssæreje er ikke en lovlig særejeform i Danmark.

Hvis man efter gældende ret vil have en ordning, der minder om det ulovlige dødsfaldssæreje, kan man oprette ægtepagt om, at alt, hvad parterne ejer i lige sameje, skal tilhøre dem som ægtefællebegunstigende kombinationssæreje. En sådan løsning fører til, at der skal ske ligedeling ved separation eller skilsmisse, men at den længstlevende forlods kan udtage sin egen halvdel af de ejendele, som tilhører parterne i lige sameje.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg

Århus