Bliver arven efter mine forældre skilsmissesæreje?
 

Mine forældre skrev testamente i januar 1982: At den arv der tilfalder vore arvinger vore 2 børn KK & LK skal være deres særeje. Det samme gælder udbytter heraf, samt hvad der træder i stedet heraf.

Min far afgik ved døden 1984. Min mor sidder i uskiftet bo.

Min mor får lavet et codicil til testamentet (september 2001): LK skal alene modtage tvangsarv, i øvrigt skal testamentet af januar 1982 fortsat være gældende.
LK dør december 2001.
Min mor har et hus vurderet til ca. 1.8 mio og kontant ca. 0.2 mio.
Jeg er gift og vi har formuefællesskab samt 2 fællesbørn og ingen andre. Såfremt livet går sin naturlige gang tænker vi på engang at sælge vores hus og flytte i min mors hus.
Vil min mors hus blive mit skilsmissesæreje eller fuldstændigt særeje, 

Kan det ændres ?

Det skulle gerne være sådan, at den længstlevende af os skulle kunne sidde i uskiftet bo og blive i huset.

SVAR:
 

Arven bliver formentligt brøkdelssæreje

50% er arv efter din far og vil blive fuldstændigt særeje

50% er arv efter din mor og vil blive vil blive skilsmissesæreje, jf. § 17 i lov nr. 396 af 13.06.1990:

Bestemmelser om særeje i testamenter, der er oprettet inden lovens ikrafttræden, skal forstås som bestemmelser om skilsmissesæreje, medmindre andet fremgår af omstændighederne. Dette gælder dog ikke, hvis testator er afgået ved døden inden lovens ikrafttræden, eller hvis den testamentariske bestemmelse er gjort uigenkaldelig.

Din mor kan i sit testamente træffe bestemme om, at arven efter hende skal være fuldstændigt særeje eller kombinationssæreje.

I kan ikke ved ægtepagt træffe bestemmelser, der er i strid med  forældrenes særejeklausuler.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg