Skal indskud i lejlighed deles?

Jeg har været gift i 5,5 år. Nu skal vi separeres.

Vi har en lejebolig, hvor min mands navn står på lejekontrakten.

Ved indflytning for 11 år siden har han betalt indskud på 21.800 kr.

Har jeg (eller han) ret til at beholde hele beløbet, når en af os flytter ?

E.A.

Svar:

Indskud i lejligheden er et aktiv, der skal indgå i bodelingen, hvis I i øvrigt har formuefælleskab.

Der skal imidlertid også medregnes en gældspost svarende til udgiften til istandsættelse af lejligheden ved fraflytning

Nettoværdien af indskuddet er således sikkert betydeligt lavere end de 21.800 kr.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg