Skal mine pensioner som ansat i en bank deles?

Min mand og jeg har været gift de sidste 18 år. Vi har altid haft fælles økonomi. 

Jeg er bankansat og har altid haft den største lønindtægt.  Jeg har via min arbejdsgiver en pensionsordning, som består af en livsvarig udbetaling, ratepension og kapitalpension samt forsikr. ved død og invaliditet. Indbetalingen til min pension svarer til hvad der er aftalt via overenskomsten mellem FTF og arbejdsgiver. 

Jeg er i dag 50 år og har indbetalt på ordningen siden jeg var 25 år så saldoen er i dag ca. 1.mill. kr.    

Vi har ikke oprettet ægtepagt om deling af pensioner: Jeg tænker her på den nye regel fra 1.1.2007.   

Min mand har i perioder været arbejdsløs og har taget en uddannelse. Han har de sidste 16 år heldigvis haft arbejde og samtidig haft en overenskomstbestemt pensionsopsparing: Saldoen på hans opsparing er ca. 200.000 kr.   

Nu skal vi skilles.

Skal jeg dele min pension med ham? 

Svar:

Din pensionsordning må efter det oplyste kunne karakteriseres som rimelig, og den skal derfor ikke deles.

Jeg forudsætter, at dine indbetalinger er sket regelmæssigt i løbet af de sidste 25 år.

Da I har været gift i mere end 15 år, og da der er en væsentlig forskel på jeres pensioner, kan det tænkes, at din mand kan få tilkendt en såkaldt rimelighedskompensation, som højest kan udgøre 25% af forskellen på jeres pensionsopsparing under ægteskabet.

Efter mit skøn vil kompensationen maksimalt udgøre ca. 50.000 kr.

Du kan læse mere om de nye regler om deling af pensionsordninger på emne nr. 574.

Med venlig hilsen 

Jørgen U. Grønborg

Ryesgade 31, 
8100 Århus C
Tlf. 86130600