Hvad sker der, hvis jeg udebliver fra vilkårsforhandling?

Min eks-kone har ønsket at ophæve vores fælles forældremyndighed over vores to fællesbørn. I den forbindelse er jeg blevet indkaldt til vilkårsforhandling i Statsamtet.

I brevet står der følgende formulering: "Udeblivelse fra vilkårsforhandling kan medføre, at sagen ikke kan fremmes ved bevilling".

Hvad betyder det?

Svar:

Hvis du ikke møder op til vilkårsforhandlingen, kan skilsmissen ikke gennemføres (fremmes) ved bevilling.

Din hustru kan da anlægge sag mod dig ved byretten med påstand om skilsmisse ved dom. Derved spares der 500 kr. i gebyr på skilsmisse ved bevilling, men til gengæld skal du sikkert have advokatbistand under sagen og det bliver betydeligt dyrere.

Hvis du ikke er enig i, at din hustru skal have forældremyndigheden over jeres to børn alene, skal sagen under alle omstændigheder afgøres ved dom.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg.