Skal min mands arbejdsgiveradministrerede pension deles ved separation eller skilsmisse?

Min mand og jeg er begge dækket af en pensionsordning via vores arbejdsplads. Endvidere har min mand for nogle år siden oprettet en arbejdsgiveradministreret pension, hvor han hver måned indsætter 20.000 kr. før skat. Vi har fælles optaget et løn som skal dække den manglende udbetaling i min mands løn, hvor han hver måned trækker et beløb svarende til det beløb, som han får mindre udbetalt pga pensionsordningen.

Mit spørgsmål er: Med den nye lovgivning på pensionsområdet vil min mands arbejdsgiveradministreret pension i tilfælde af separation eller skilsmisse så tilfalde ham eller skal den deles. Arbejdsgiver indsætter intet beløb på denne pension - det er kun min mand (og indirekte mig).

Svar:

Hvis din mand i forvejen har en sædvanlig arbejdsmarkedspension, vil den omtalte pension sandsynligvis blive betragtet som en ekstra pension, der skal ligedeles, forudsat at din mand er den pensionsmæssigt bedst stillede.

Hvis du er en pensionsmæssigt bedst stillede, skal den omtalte pension ikke indgå i bodelingen, og det skal det omtalte lån heller ikke.

Du kan læse mere om de nye regler om deling af pensionsordninger på emne nr. 574.

Med venlig hilsen 

Jørgen U. Grønborg

Ryesgade 31, 
8100 Århus C
Tlf. 86130600