Skal løn, der er optjent efter separationsbevillingen, indgå i bodelingen?

Skal en lønindtægt, der er optjent efter datoen for separationsbevillingen, medregnes som et aktiv ved deling af fællesboet?

Svar:

Det er kun løn, som er optjent før separationsbevillingens dato, der skal indgå i bodelingen. Jeg forudsætter, at der ikke er truffet aftale om, at en anden dato skal anvendes som såkaldt skæringsdag.

Hvis man er bagudlønnet og bliver separeret f. eks. d. 15.04, er det kun 50% af lønnen for april, der skal indgå i bodelingen 

Hvis man er forudlønnet  og bliver separeret d. 15.04., skal hele den udbetalte løn for april indgå i bodelingen, men der skal som passiv medregnes skyldig arbejdsydelse svarende til 50% af lønnen for april.

Med venlig hilsen 

Jørgen U. Grønborg

Ryesgade 31, 
8100 Århus C
Tlf. 86130600