Kan vi gifte os, når jeg er dybt forgældet?

Min kæreste og jeg vil gerne giftes, men jeg har et gammelt banklån, som jeg ikke kan betale. Lånet er 18 år gammelt og jeg har forsøgt at indgå en ordning med banken. Jeg tilbød at betale halvdelen af lånet, men det ville de ikke acceptere  - de ville have hele gælden betalt og så droppe renterne. Men det har jeg ikke mulighed for. Jeg har forhandlet med dem et par gange og har haft en advokat med til at hjælpe, men resultatet er det samme.

Vores store spørgsmål er så om banken kan tage noget fra min kæreste hvis vi gifter os?

Han ejer huset, som vi bor i med vores fælles barn og mit barn fra et tidligere forhold. Han ejer også bil og motorcykel. Er det helt uden risiko for ham at gifte sig med mig eller er der nogle specielle krav til, at han skal have særeje eller andet. Jeg ved godt, at så længe jeg har den gæld, kan jeg intet eje, men er jeg et dårligt parti for min kæreste?

Svar:

Din kæreste kommer ikke til at hæfte for din gamle bankgæld, selv om gifter jer og får formuefællesskab.

Banken vil under ægteskabet kun kunne gøre udlæg i de ejendele, som du ejer, dvs. din bodel, og banken kan således ikke gøre udlæg i din mands ejendele.

Du er imidlertid et dårligt parti i den forstand, at din mand skal aflevere et boslodskrav på halvdelen af sin nettoformue til dit insolvente dødsbo, hvis du dør først. Dette er en meget uheldig konsekvens af formuefællesskabet

I kan løse problemet ved at oprette ægtepagt om kombinationssæreje eller fuldstændigt særeje. Begge disse særejetyper vil sikre din mand.  Hvis du dør først, vil det være bedst, at I har fuldstændigt særeje, og at du har givet arveafkald på ventende arv. Så vil hele din mands formue tilfalde din mands barn, dvs. jeres fællesbarn. Hvis du får en del af hans formue ved hans død, vil banken omgående kunne gøre udlæg i midlerne. De fleste vil foretrække, at pengene går til børnene frem for kreditorerne.

Ulempen ved en særejeløsning er, at du ikke får noget i tilfælde af separation eller skilsmisse. Man kan med andre ord ikke aftale fælleseje under ægteskabet og ved separation eller skilsmisse, og særeje ved død. En sådan ordning med dødsfaldssæreje burde lovligt kunne aftales, men det har lange udsigter med at få  en sådan reform gennemført i Danmark, hvor familieformueretten er stærkt nedprioriteret i Justitsministeriet.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg